TaxMachine PITy 2019/2020

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2019 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2019/2020

Formularz PIT-38 i dołączone do niego załączniki

Wiele osób nadal jeszcze wypełnia swoje PITy za 2019 sposobem tradycyjnym, gdyż nie przekonali się oni jeszcze do tego nowocześniejszego sposobu. Tym drugim rozwiązaniem jest uzupełnienie formularza przez Internet i wysłanie go drogą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego. Sposób ten zyskuje coraz większą popularność, co świadczy o tym, iż jest to naprawdę dobre rozwiązanie. Ministerstwo Finansów oczekuje, że poprzez e-deklaracje z roku na rok zeznania podatkowe będzie składało coraz więcej ludzi.

Tym sposobem może rozliczać się większość podatników, m.in. też osoby składające druk PIT-38. Warto, zatem wspomnieć, kto powinien ową deklarację złożyć.

Formularz ten jest przeznaczony dla wszystkich tych osób, które w danym roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz ze sprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego, które posiadają osobowość prawną. Jeżeli podatnik uzyskał wkład w spółdzielni w zamian za wkład inny niż pieniężny to również jest to opodatkowane i rozliczane na druku PIT-38.

pit 38 za 2019

Dochody te są opodatkowane według jednolitej stawki podatkowej, która wynosi 19% od dochodu. Podstawą do uzupełnienia tej deklaracji jest najczęściej druk PIT-8C. To w nim, bowiem znajdują się potrzebne informacje, które możemy wykorzystać wypełniając nasz formularz podatkowy. Co ważne, jeśli inwestor poniósł straty we wcześniejszych latach, a w bieżącym roku odniósł dochód, wtedy będzie on mógł odjąć poprzednie starty, wypełniając właśnie deklaracje za rok podatkowy 2019. Zatem rozliczanie PIT nie wcale takie łatwe, ponieważ należy pamiętać o wielu szczegółach oraz przysługujących danemu podatnikowi ulgach. Straty bądź dochody, które uzyskaliśmy w tym formularzu nie należy łączyć z dochodami, które uzyskaliśmy w innych zeznaniach rocznych.

Innym załącznikiem, który czasem należy dołączyć do tego zeznania podatkowego (i nie tylko do tego) jest PIT/ZG. Jest on bowiem informacją o tym, jaki uzyskaliśmy dochód za granicą naszego kraju oraz jaki zapłaciliśmy tam podatek. Wtedy wypełniając PITy w części gdzie wpisujemy informację o dołączonych do zeznania załącznikach, podatnicy powinni zaznaczyć, iż składany jest właśnie załącznik PIT/ZG.

druk pit zg 2019

Jeżeli zatem uzyskaliśmy dochody poza granicami kraju, warto przypilnować, abyśmy dołączyli do głównego formularza PIT za 2019 ten załącznik, ponieważ jest on niezwykle istotny. Nie ważne czy będą to dochody ze sprzedaży papierów wartościowych, z zagranicznej działalności gospodarczej, czy np. z umowy zlecenie czy o pracę. W każdym przypadku musi zostać złożony załącznik PIT/ZG. Co więcej, załącznik ten powinien być oddzielny dla każdego państwa, w którym otrzymaliśmy dochody. Oprócz tego, jeśli oboje małżonków pracowało za granicą, każde musi wypełnić i złożyć osobny załącznik PIT/ZG. Nie jest to obszerny druk, składa się, bowiem tylko z jednej strony, która zawiera 7 kolumn. Warto zatem znać wszystkie przepisy prawne i wiedzieć, jakie dokumenty i załączniki są nam potrzebne.

Słowa kluczowe

pit-38, pit-zg, pit 38 2020 rok, formularz pit-38, zeznanie pit-38, druk pit-38, deklaracja pit-38, pit 38 za 2019 rok