TaxMachine PITy 2019/2020

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2019 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2019/2020

Kiedy złożyć PIT-39?

PIT-39 jest ściśle związany z nieruchomościami, a dokładniej stanowi deklarację związaną z jej sprzedażą i uzyskaniem dochodu w wyniku tej właśnie czynności cywilnoprawnej.

Należy przy tym zaznaczyć, iż deklaracja PIT 39 obowiązuje tylko tych podatników, którzy zbyli nieruchomość lub ją nabyli w latach 2010-2019. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2009 lub wcześniej nie nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). Dodatkowo wśród grona osób wyłączonych z obowiązku składania takowej deklaracji, są również przedsiębiorcy, który zbywają lub nabywają nieruchomości w imieniu przedsiębiorstwa, firmy czy też spółki, którą to prowadzą.

Ustawodawca nakłada jednak na podatnika obowiązek przestawienia zarówno kosztów zbycia (np. akt notarialny, koszty ogłoszeń prasowych, za pomocą których zbywca szukał zainteresowanych), jak i samego dochodu. Tylko bowiem ten drugi ulega opodatkowaniu.

W samej deklaracji PIT-39 należy wskazać cenę nieruchomości. Zbywca, jak i nabywca nie mogą ustalić jakiejkolwiek ceny. Odchodzenie od rynkowych kwot musi być uzasadnione i wskazane. Obciążenia hipoteczne czy też stan nieruchomości (np. do remontu) mogą być przyczyną tak zwanego „zejścia z ceny”, niemniej należy o tym poinformować odpowiedni urząd skarbowy.

Dla wygody stron dokonujących transakcji, można informacje takie dodatkowo umieścić w samej umowie, która to wiąże zbywcę i nabywcę. Obniżenie zaś ceny nieruchomości poniżej wartości rynkowej bez uzasadnienia może być przyczyną wszczęcia kontroli przez odpowiedni organ fiskusa. Jeżeli zaś ten wykryje nieprawidłowości, nałoży na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

pit 39 2019 2020

Słowa kluczowe

deklaracja pit-39, pit 39 za 2019 rok, zeznanie pit-39, pit 39 2020 rok, formularz pit-39, pit-39, druk pit-39